Co, jeśli dyrektor nie przyjmie odroczonego dziecka do zerówki? Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
03.02.2014.

Pytanie:

Co zrobić, gdyby dyrektor szkoły nie chciał dać gwarancji, że przyjmie odroczone dziecko do zerówki we wrześniu, jeśli już teraz uzyskam odroczenie? Skąd będę wiedzieć, że na pewno dziecko będzie w zerówce?

Odpowiedź:

Trzeba złożyć opinię o odroczeniu dziecka z poradni w szkole wraz z podaniem o przyjęcie dziecka do kl. 0. Należy zwrócić się z wnioskiem o odroczenie edukacji szkolnej oraz wydanie tej decyzji na piśmie. Ustawowo w dalszym ciągu to dyrektor szkoły podejmuje decyzję.
Ustawowo również dyrektor szkoły może zmienić decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego z uwagi na odroczenie czy inne okoliczności (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego itd.). Przepisy nie regulują ani terminu ani drogi wydawania decyzji przez dyrektora.

Przepisy jednak NIE ZOBOWIĄZUJĄ dyrektora do uzyskania przez rodziców zgody Wydziały Oświaty, Edukacji ani wizytatora Kuratorium Oświaty na podjecie decyzji o przyjęciu odroczonego dziecka do kl. 0. Są to bezprawne działania dyrektorów szkół, na podstawie ustnych zaleceń i nacisków gmin.

W przypadku odmowy honorowania odroczenia przez szkołę - żądać wydania na piśmie odmowy oraz podania podstawy prawnej i z uzasadnieniem takiej decyzji. (to będzie dla dyrekcji trudne, ponieważ będzie zmuszona podważyć opinię poradni).
Ze względu na ustawowy obowiązek edukacji dziecka, trzeba zwrócić się do szkoły rejonowej o wskazanie dalszej drogi postępowania w celu zrealizowania obowiązku szkolnego dziecka, jako placówki, gdzie dziecko ma prawo ten obowiązek realizować, również z orzeczeniem o odroczeniu i z przestrzeganiem wynikających z orzeczenia zaleceń psychologiczno-pedagogicznych.


--------------------------------------
 
Akcję Ratuj Maluchy prowadzi
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
 
Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
 
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa
 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
 
Zmieniony ( 05.05.2015. )